Meow Beauty Shop

Sản phẩm

Điều khoản sử dụng

I. THÔNG TIN VỀ CHÚNG TÔI

Trang điện tử meowbeautyshop.com được vận hành bởi Công ty TNHH TMB Vietnam, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0316951643 được Phòng Đăng Ký Kinh Doanh – Sở Kế Hoạch và Đầu Tư thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 15/08/2021, có trụ sở chính tại 383 Nguyễn Duy Trinh, Phường Bình Trưng Tây, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

II. NGUYÊN TẮC CHUNG

Trước khi sử dụng trang meowbeautyshop.com của Công ty TNHH TMB Vietnam, vui lòng đọc kỹ Điều khoản sử dụng của trang meowbeautyshop.com dưới đây và các Chính sách để hiểu rõ quyền lợi và nghĩa vụ hợp pháp của mình đối với Công ty TNHH TMB Vietnam và trang meowbeautyshop.com (sau đây, được gọi riêng là “Công ty TNHH TMB Vietnam”, “trang meowbeautyshop.com”, “trang điện tử”, gọi chung là “chúng tôi”, “của chúng tôi”).

“Sản Phẩm” chúng tôi cung cấp hoặc tất cả các thông tin, đường dẫn, tính năng, dữ liệu, văn bản, hình ảnh, biểu đồ, âm nhạc, âm thanh, video, tin nhắn, nhãn, nội dung, chương trình, phần mềm hoặc các tài liệu khác có sẵn trên trang meowbeautyshop.com hoặc các sản phẩm, dịch vụ liên quan đến meowbeautyshop.com hoặc bất kỳ tính năng mới nào được bổ sung hoặc mở rộng đối với Sản Phẩm đều thuộc phạm vi điều chỉnh của Điều khoản sử dụng này.

Điều khoản sử dụng này áp dụng đối với tất cả người dùng truy cập, mua sản phẩm trên trang meowbeautyshop.com.

Trang meowbeautyshop.com có thể tạm dừng, sửa đổi, gián đoạn bất kì khía cạnh nào của website, bao gồm cả tính năng của website bất kỳ lúc nào cần thiết. Chúng tôi có thể hạn chế một phần tính năng, dịch vụ của website, hạn chế một phần hoặc toàn bộ quyền truy cập vào website của khách hàng mà không cần thông báo trước. Trong cả hai trường hợp trên, chúng tôi cũng không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào phát sinh tại thời điểm đó.

III. ĐIỀU KIỆN GIAO DỊCH CHUNG

1. Trang meowbeautyshop.com cấp cho khách hàng quyền truy cập thông tin trên website, sử dụng và hiển thị thông tin đó trên thiết bị đầu cuối. Khách hàng truy cập trang meowbeautyshop.com sau đây được gọi là “Người Dùng”.

2. Thông qua quyền truy cập được cấp nêu trên, Người Dùng có thể xem và tải thông tin trên website chỉ với mục đích cá nhân và phi thương mại. Tuy nhiên, thông tin và nội dung sao chép có được thuộc quyền sở hữu của Công ty TNHH TMB Vietnam.

3. Trách nhiệm của chúng tôi

  • Chúng tôi không chịu trách nhiệm và không thể đảm bảo việc cung cấp hàng hóa và dịch vụ do bên thứ ba cung cấp. Mặc dù chúng tôi sẽ nỗ lực để cung cấp thông tin chính xác, nhưng trên bao bì và vật liệu của các Sản Phẩm có thể thể hiện nhiều thông tin hơn và/hoặc thông tin khác nhau. Để biết thêm thông tin về Sản Phẩm, vui lòng liên hệ với nhà sản xuất. Luôn đọc nhãn, cảnh báo, hướng dẫn sử và thông tin khác được cung cấp kèm theo các Sản Phẩm trước khi sử dụng bất kì Sản Phẩm nào.
  • Người dùng nên tuân theo các tư vấn của chúng tôi để giữ cho các Sản Phẩm mà chúng tôi cung cấp cho khách hàng được an toàn (bao gồm bất kỳ hướng dẫn hoặc sổ tay hướng dẫn được cung cấp kèm theo các Sản Phẩm). Chúng tôi không chịu trách nhiệm về thiệt hại đối với các Sản phẩm đã cung cấp xảy ra do việc Người dùng không thực hiện theo tư vấn này.
  • Tổng trách nhiệm pháp lý của chúng tôi liên quan đến các điều khoản và điều kiện này và bất kỳ kết quả bán hàng nào, phát sinh từ bất kỳ nguyên nhân nào, sẽ được giới hạn bằng với giá trị đã được thanh toán cho (Các) Sản phẩm phát sinh khiếu nại. Chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với các thiệt hại mang tính chất đặc biệt, gián tiếp, ngẫu nhiên, trừng phạt và mang tính hệ quả, bất kỳ tổn thất nào không thể lường trước một cách hợp lý hoặc đối với bất kỳ tổn thất kinh doanh nào (bao gồm mất lợi nhuận, hợp đồng, thiện chí, cơ hội và các tổn thất tương tự khác).

4. Người dùng không được phép thực hiện các hành vi sau đây:

  • Gây cản trở hoạt động của trang web bằng bất kỳ phương thức nào.
  • Tải lên những chương trình vi tính độc hại hoặc đặt những chương trình đó ở trạng thái mà một bên có thể nhận được.
  • Dỡ bỏ bản quyền hoặc các thông báo quyền sở hữu khác khỏi thông tin tải xuống từ – trang web và bản sao của thông tin được tải xuống.
  • Tất cả các hành vi có liên quan đến mục đích quảng cáo hoặc thương mại, tiết lộ hoặc phát tán thông tin, sửa đổi hoặc sao chép thông tin trên trang web bằng bất kỳ phương thức nào.
  • Tiết lộ thông tin trên trang web cho bên thứ ba mà chưa nhận được sự đồng ý theo các quy định được nêu trong Điều khoản sử dung này
  • Vi phạm quyền sở hữu trí tuệ và các quyền khác của trang meowbeautyshop.com.
  • Người Dùng thừa nhận, chấp thuận và đồng ý rằng trong trường hợp nhận được yêu cầu từ cơ quan nhà nước có thẩm quyền, hoặc trường hợp chúng tôi xét thấy cần thiết và theo quy định của pháp luật, chúng tôi có thể truy cập, duy trì và tiết lộ thông tin của Người Dùng.

IV. ĐIỀU KHOẢN CUỐI CÙNG

1. Chúng tôi có quyền chỉnh sửa Điều khoản sử dụng này vào bất cứ thời điểm nào thông qua việc đăng tải các nội dung được chỉnh sửa lên trang meowbeautyshop.com. Việc Người Dùng tiếp tục sử dụng trang meowbeautyshop.com sau khi việc thay đổi được đăng tải sẽ được xem là Người Dùng chấp nhận các Điều khoản sử dụng được chỉnh sửa.

2. Trường hợp có ý kiến hay thắc mắc nào liên quan đến Điều khoản sử dụng hoặc các vấn đề phát sinh liên quan đến Điều khoản sử dụng trên trang meowbeautyshop.com, hãy gọi đến số điện thoại: 0903 621 730 hoặc gửi email đến địa chỉ: askmeowbeautyshop@gmail.com

GIÁM ĐỐC

HUỲNH NGỌC TRINH

Image Newletter

REGISTER

Your personal data will be used to support your experience throughout this website, to manage access to your account, and for other purposes described in our chính sách riêng tư.

Hotline: 0903 621 730
error: Content is protected !!
Chat ngay